Astrimex groothandel in plafond en wandmaterialen

PEFC staat voor Programme for the Endorsment of Forest Certification. Het doel van PEFC™ is om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren en te zorgen dat al het bos op duurzame wijze wordt beheerd met evenwicht tussen de sociale, ecologische en economische functies.

PEFC

PEFC™ is een initiatief van Scandinavische en Europese landen voor duurzaam bosbeheer.Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC™ beheren.Uit een gecertificeerd bos kan PEFC™ gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten, zoals Astrimex, kunnen het hout met het PEFC™ keurmerk verwerken en of distribueren.

Wat doet PEFC?
PEFC™ heeft de Sustainability Benchmark voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC™ toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC™ keurmerk. Momenteel zijn 35 landen lid van PEFC™ en 30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC™ uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Wilt u meer weten over PEFC™, kijk dan op www.pefcnederland.nl.
Het PEFC™-certificaat van Astrimex kunt u downloaden vanaf deze pagina. Ons certificaatnummer is CU-PEFC-815965.

PEFC certificate 2017 valid until March 4 - 2021.pdf
Astrimex Leek
Kalkoven 4
9351 NP Leek

Tel. (0594) 55 23 23
Fax (0594) 51 56 53
Astrimex Utrecht
Cartesiusweg 127 a
3534 BC Utrecht

Tel. (030) 263 58 88
Fax (030) 263 58 15

Zoek artikel